VIDEO
TEKST
WEBVIDEO
Een audiovisueel programma
op internet moet er net zo goed
uitzien als op een televisie.


Webvideo moet dezelfde inhoudelijke en technische kwaliteit hebben als televisieprogramma's. 1:1 Producties maakt alle programma's vanuit eenzelfde filosofie en met dezelfde hoogwaardige apparatuur en vakkennis.