VIDEO
TEKST
LIVE EVENTS


De productie en registratie
van live-evenementen is
een aparte discipline. Alle
facetten uit het televisievak
komen samen.


De kunst bij de productie en registratie van live-evenementen is vooraf de hindernissen en zwakke plekken herkennen en technisch en inhoudelijk oplossingen bedenken. En als het moment daar is een perfect programma neerzetten.

1:1 Producties heeft ervaring met live evenementen voor televisie, internet,
dvd, projectie en narrowcasting.